O stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Bobath
jest organizacją pozarządową, której celem jest w szczególności:

 1. Prowadzenie i rozwijanie działalności oraz popularyzowanie wiedzy związanej z  badaniem i terapią pacjentów z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego wg. Koncepcji Bobath .
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych terapeutów w zakresie Koncepcji Bobath.
 3. Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z innymi stowarzyszeniami i powiązanymi instytucjami związanymi z Koncepcją Bobath.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, społecznej i promocji zwłaszcza dot. Opola i Województwa Opolskiego. 
 5. Tworzenie systemu informacji (baza i bank danych) związanych z tematyką rehabilitacji neurologicznej.
 6. Aranżowanie i wspieranie inicjatyw społecznych związanych z ochroną zdrowia.

Zarząd
Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Bobath:

 • Wojciech Stefaniak – prezes zarządu
 • Jan Pałahicki – wiceprezes zarządu i skarbnik
 • Agnieszka Śliwka – członek zarządu
 • Anna Furdzik – członek zarządu i sekretarz
 • Roman Olejniczak – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 • Paweł Kiliszek
 • Aleksandra Kucińska
 • Anna Bukowska

Statu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Bobath