Kategorie
Non classé

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Bobath, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia mam przyjemność zaprosić Was na Walne Zebranie Stowarzyszenia (WZ), którego głównym celem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz działalności Stowarzyszenia za lata 2018-2019.

Zebranie odbędzie się w 14.07.2020 w Krakowie w sali konferencyjnej w siedzibie firmy ITCube Software mieszczącej się przy ulicy Łużyckiej 44.


Wstępny porządek obrad:

  1. Powitanie przez Wojciecha Stefaniak Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Bobath, przedstawienie celu WZ.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZ.
  3. Ustalenie porządku WZ.
  4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w latach 2018 – 2019.
  5. Sprawozdanie finansowe za lata 2018 – 2019.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za lata 2018-2019. 
  7. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego zebrania.
  8. Zamknięcie walnego zebrania.
  9. Sporządzenie protokołu i uchwał z walnego zebrania, podpisanie ich przez osoby upoważnione.

Ze względu na konieczność przygotowania sali konferencyjnej oraz materiałów proszę o potwierdzenie przybycia sekretarz PSTB
Ani Furdzik (annafurdzik@wp.pl).

W imieniu Zarządu PSTB serdecznie zapraszam,

Wojciech Stefaniak,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Bobath