Szkolenia

Schemat szkolenia wg. IBITA
(International Bobath Instructors Training Association)

Kurs wprowadzający
Ruch Prawidłowy
(20 godzin)

Kurs podstawowy
Bobath dla dorosłych
(150 godzin)

Kurs rozwijający
Bobath dla dorosłych
(50 godzin)

Każdy fizjoterapeuta tytułujący się „Terapeutą Bobath”, musi mieć:
(źródło: https://ibita.org/bobath-trained-therapist)

  • ukończony kurs podstawowy,
  • ukończone dwa kursy rozwijające w ciągu ostatnich 5 lat.

Warsztaty rekomendowane Koncepcji Bobath rekomendowane przez
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Bobath.