Model praktyki klincznej Bobath

artykuł jest dostępny pod adresem:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29250987/