Dołącz do nas!

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w nasze działania na rzecz rozwoju rehabilitacji neurologicznej w Polsce!

UWAGA!

Osoby, które opłacą składkę członkowską mogą skorzystać z webinariów i warsztatów w pierwszym kwartale 2023 roku organizowanych przez Stowarzyszenie bez dodatkowych opłat!

Składka członkowska w 2023 roku wynosi 100zł.


Poniżej zamieszczamy listę dokumentów jakie należy przesłać do nas na e-mail Stowarzyszenia: bobath.poland@gmail.com

Informację o przyjęciu do Stowarzyszenia uzyskają Państwo w odpowiedzi na przesłany e-mail.

Członkowie zwyczajni przyjmowani są do Stowarzyszenia po przesłaniu na adres e-mail Stowarzyszenia niżej wymienionych dokumentów:

 • deklaracja członkowska,
 • kopia ukończenia kursu podstawowego Koncepcji Bobath akredytowanego przez IBITA,
 • kopia potwierdzenia opłaty składki członkowskiej,
  w tytule przelewu należy wpisać:
  „nazwisko i imię + składka członkowska + rok” 
  np: „Kowalski Jan, składka członkowska 2023”. 
 • wysokość składki w 2023 roku to 100zł
 • kopia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Członkowie juniorzy przyjmowani są do Stowarzyszenia po przesłaniu na adres e-mail Stowarzyszenia niżej wymienionych dokumentów:

 • deklaracja członkowska,
 • kopia potwierdzenia opłaty składki członkowskiej,
  w tytule przelewu należy wpisać:
  „nazwisko i imię + składka członkowska + rok”
  np: „Kowalski Jan, składka członkowska 2023”.
 • wysokość składki w 2023 roku to 100zł
 • kopia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Dane do przelewu:
nazwa banku: mBank SA.
nr konta bankowego: 48 1140 2004 0000 3002 7896 7813
IBAN: PL48 1140 2004 0000 3002 7896 7813
BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia
(wyciąg z Statutu Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Bobath)

Członkowie, bez względu na formę członkostwa mają prawo do:

 • korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,
 • czynnego prawa wyborczego (z wyłączeniem członków juniorów),
 • biernego prawa wyborczego (z wyłączeniem członków juniorów),
 • brania udziału w inicjatywach i projektach Stowarzyszenia,
 • zgłaszania do Zarządu Stowarzyszenia, do Komisji Rewizyjnej lub podczas Walnego Zebrania opinii, wniosków, postulatów dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
 • korzystania z rekomendacji i wsparcia Stowarzyszenia w swojej działalności związanej z celami i sposobami działania Stowarzyszenia,
 • używania oznak i symboli Stowarzyszenia, wyłącznie na zasadach określonych w uchwale Zarządu Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia bez względu na formę członkostwa zobowiązani są do:

 • aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,
 • przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz dyscypliny organizacyjnej,
 • dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
 • uaktualniania swoich danych kontaktowych w deklaracji członkowskiej,
 • uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia przynajmniej raz na 3 lata.