Szkolenia

Kurs podstawowy Bobath dla dorosłych (IBITA)

Temat Kursu:
Ocena i terapia pacjentów dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi – Koncepcja Bobath.


Czas trwania: minimum 110 godzin (60min) nauczania = 15 dni szkoleniowych.


Ilość uczestników: max.12 os. na 1 instruktora Bobath IBITA.

Dla kogo?

  • fizjoterapeuci,
  • lekarze,
  • pielęgniarki,
  • terapeuci zajęciowi,
  • logopedzi po indywidualnym uzgodnieniu z instruktorem.

Czego nauczy się uczestnik kursu?
Po ukończeniu kursu uczestnik powinien uzyskać wiedzę z zakresu oceny i terapii pacjentów dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. W szczególności zaś zapoznać się z Modelem Praktyki Klinicznej Bobath (MBCP), zagadnieniami Kontroli Posturalnej i Stabilności Centralnej, Nauczania Motorycznego, APA. Teoretycznymi oraz praktycznymi podstawami związanymi z dysfunkcjami chodu, barku, ręki jako organu sensomotorycznego. W czasie  zajęć praktycznych dostarczane są umiejętności torowania manualnego dotyczące stania, siadu, leżenia i transferów z tych pozycji oraz chodu, funkcji kg i dłoni, chodzenia po schodach i aktywności na macie.

Kurs składa się z 5 części:

  • wykładów teoretycznych
  • pokazów praktycznych
  • demonstracji pracy z pacjentem, warsztatów,
  • sesji pracy uczestników z pacjentami,
  • części zaliczeniowej w formie testu, prezentacji pracy z pacjentem lub plakatu. Forma jest wybierana przez  Instruktora.

Certyfikat kursu otrzymają osoby, które z powodzeniem zakończą cały kurs. Osoby, które z różnych przyczyn nie są obecne powyżej 1 dnia (8 godzin) nie uzyskają w danym terminie Certyfikatu.

Dodatkowe informacje na stronie IBITA znajdziesz po kliknięciu w link – https://ibita.org/basic-course/


ZAPLANOWANE SZKOLENIA:

>>> INFO <<<


>>> INFO<<<

bobath.poland@gmail.com


>>> INFO<<<