Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Bobath (PSTB) jest organizacją pozarządową, której celem jest w szczególności:

 1. Prowadzenie i rozwijanie działalności oraz popularyzowanie wiedzy związanej z  badaniem i terapią pacjentów z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego wg. Koncepcji Bobath .
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych terapeutów w zakresie Koncepcji Bobath.
 3. Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z innymi stowarzyszeniami i powiązanymi instytucjami związanymi z Koncepcją Bobath.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, społecznej i promocji zwłaszcza dot. Opola i Województwa Opolskiego. 
 5. Tworzenie systemu informacji (baza i bank danych) związanych z tematyką rehabilitacji neurologicznej.
 6. Aranżowanie i wspieranie inicjatyw społecznych związanych z ochroną zdrowia.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Bobath jest oficjalnym reprezentantem
International Bobath Instructors Training Association (IBITA).

Zarząd
Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Bobath:

 • Wojciech Stefaniak – prezes Zarządu
 • Tomasz Waraksa – wiceprezes Zarządu
 • Agnieszka Śliwka – członek Zarządu
 • Anna Furdzik – członek Zarządu i sekretarz
 • Aleksandra Kucińska – członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

 • Paweł Kiliszek – przewodniczący komisji rewizyjnej
 • Barbara Orzeł – członek komisji rewizyjnej
 • Marta Foryś – członek komisji rewizyjnej

Statu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Bobath