Kategorie
Blog

TłumaczymyBobath – poczucie pionu

Poczucie pionu to zdolność do…

 • wyraźnego postrzegania kierunku pionu
 • opracowania mentalnej reprezentacji pionu na podstawie jego percepcji
 • wykorzystania tej percepcji w sposób jawny lub ukryty do orientacji własnej (kontrola postawy wyprostowanej) lub do orientowania się w części swojego środowiska przestrzennego

Poczucie pionu budowane jest…

w oparciu o informacje wstępujące dzięki którym procesy wewnętrznej integracji sensorycznej konstruują wewnętrzny model pionu, który jest zwykle równoległy do pionu ziemskiego

Poczucie pionu opiera się na informacjach pochodzących z…

 • układu przedsionkowego
 • układu somatosensorycznego
 • układu wzrokowego
 • układu grawiceptywnego trzewnego

Poczucie pionu zlokalizowane jest…

 • we wzgórzu
 • w korze ciemieniowej
 • korze przedsionkowej
 • w korze potylicznej

Można wyróżnić …

 • pion posturalny
 • pion wzrokowy
 • pion dotykowy

Uszkodzenia …

obszarów związanych z poczuciem pionu prowadzą do zaburzeń orientacji ciała w przestrzeni. Przykładem jest Zespół Odpychania.

Bibliografia:

 1. Barra J, Perennou D, Thilo KV, Gresty MA, Bronstein AM. The awareness of body orientation modulates the perception of visual vertical. Neuropsychologia. 2012;50(10):2492-8.
 2. 1.Barra J, Perennou D. Le sens de verticalite est-il vestibulaire? Clinical Neurophysiology. 2013;43:197-204.
 3. Perennou DA, Mazibrada G, Chauvineau V, Greenwood R, Rothwell J, Gresty MA, Bronstein AM. Lateropulsion, pushing and verticality perception in hemisphere stroke: a casual relationship? Brain. 2008;131:2401-2413.
Poczucie pionu infografika
Poczucie pionu infografika