Kategorie
Kursy i szkolenia

Kurs podstawowy IBITA Bobath 06.03.2022

Kurs IBITA Bobath dla Dorosłych (IBITA Bobath for Adults)

Bobath dla doroslych
Kurs IBITA Bobath dla Dorosłych – Ustroń Fundacja InCorpore

Założenia metody zostały opracowane przez Bertę i Karela Bobath, którzy pierwotnie stworzyli techniki do pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym. Dopiero po kilku latach ciągłego doskonalenia i rozwoju metody stwierdzono, że po pewnych modyfikacjach może być ona przydatna w terapii dorosłych Pacjentów z neurogennymi zaburzeniami ruchu i napięcia mięśniowego. Szczególny nacisk położony jest na normalizację napięcia mięśniowego odpowiadającego za prawidłową postawę i wzorzec ruchu poprzez hamowanie reakcji nieprawidłowych.


Twórcy metody zwrócili uwagę na fakt, że najlepsze efekty terapeutyczne osiąga się włączając terapię w jak najkrótszym okresie czasu po uszkodzeniu układu nerwowego. Podejmowanie kompleksowych działań, obejmujących czynności fizjoterapeutyczne, lekarskie i pielęgniarskie, już podczas pobytu Pacjenta na OIOM w znamienny sposób poprawia rokowanie co do regresji następstw uszkodzenia. Wg koncepcji Bobath do zespołu terapeutycznego należy jak najszybciej włączyć rodzinę Pacjenta, logopedę, psychologa i ergoterapeutę. Dopiero tak skonstruowana 24-godzinna opieka pozwala na prowadzenie efektywnej terapii.
Od roku 1984 szkoleniem instruktorów i ustalaniem wytycznych do prowadzenia edukacji zajmuje się International Bobath Instructors Training Association (IBITA).

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów i lekarzy pracujących z Pacjentami po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (naczyniowych, urazowych) lub z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi m.in. z kręgu chorób demielinizacyjnych (SM), chorób ruchu (ch. Parkinsona). Kurs ma w znacznej mierze charakter praktyczny i kończy się egzaminem uwierzytelnionym międzynarodowym dyplomem terapeuty Bobath. Nabyte umiejętności pozwalają na samodzielne zaplanowanie, przeprowadzenie i skontrolowanie pracy z Pacjentem z zachowaniem tak ważnej w terapii neurologicznej indywidualizacji postępowania.

Instruktorzy:
zielony Marc Michielsen, fizjoterapeuta i kierownik służb ratowniczych w  Paramedics at Rehabilitationcampus Sint-Ursula, Jessa Hospitals, Hasselt/Herk-de-Stad, Belgium; IBITA instruktor na poziomie Advanced Course Instructor ze szczególnym zainteresowaniem w rehabilitacji kończyny górnej u pacjentów z zaburzeniami mózgu. Prowadzi szkolenia na terenie Belgii, Polski, Francji
 i Szwajcarii.

Bobath IBITA kurs podsatwowy
Marc Michelsen IBITA Advanced
i Aleksandra Kucińska IBITA Assistant

Kurs kończy się  otrzymanie dyplomu certyfikowanego przez IBITA.
Szkolenie zostanie poprowadzone zgodnie z wytycznymi IBITA w języku angielskim przez certyfikowanych instruktorów metody Bobath z tłumaczeniem na język polski.
Ilość uczestników: 24

Ramowy Program szkolenia:
CELE SZKOLENIA
Program szkolenia IBITA 110 godzin zegarowych
1.    Historia i rozwój koncepcji Bobath.
2.    Diagnostyka i terapia wg Bobath z zastosowaniem kryteriów ICF
3.    Analizowanie i torowanie kontroli posturalnej i motorycznej przed i w trakcie pracy nad funkcją,
4.    Uszkodzenia centralnego układu nerwowego – funkcjonalne konsekwencje.
5.    Analiza zaburzenia motorycznych i funkcjonalnych u pacjentów.
6.    Terapia wg Bobath z uwzględnieniem zasad kontroli motorycznej, nauczania motorycznego, plastyczności neuronalnej i mięśniowej.
7.    Zależność pomiędzy oceną a terapią
8.    Analiza chodu


Miejsce szkolenia: Ustroń

Termin szkolenia:
Kurs podstawowy: 6-11.03.2023, 13-17.03.2023,  05-09.06.2023
Cena kursu: 6900 zł brutto

Organizator: Fundacja InCorpore

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia IBITA Bobath dla Dorosłych (IBITA Bobath for Adults)

link do strony: https://www.fundacjaincorpore.pl/edukacja/szkolenia/39-fundacja/szkolenia/1251-ibita-bobath-dla-doroslych-ibita-bobath-for-adults

Dla osób które uzyskają wsparcie z KFS na szkolenie 2022 zostanie zorganizowany pod koniec roku 1 dzień szkolenia w formie online.