Kategorie
Blog

TłumaczymyBobath – górne neurony ruchowe

Aksony górnych neuronów ruchowych mają swój początek w górnych centrach Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN):

  • Kora mózgu i Pień mózgu.

Zstępują do niższych pięter OUN tworząc i koordynując lokalne sieci neuronalne:

  • Pień mózgu i Rdzeń kręgowy.

Przebiegają w różnych częściach istoty białej rdzenia kręgowego tworząc dwa układy:

  • Układ grzbietowo-boczny (GB) i Układ brzuszno-przyśrodkowy (BP).

Oddziałują w określony sposób na aktywność innych komórek:

  • Torowanie i Hamowanie.

Odpowiadają za unerwienie odrębnych grup mięśniowych:

  • Mięśnie proksymalne (BP) i Mięśnie dystalne (GB).

Tym samym zarządzają różnymi aktywnościami naszego ciała:

  • Ruchy precyzyjne (GB) i równowaga, postawa oraz lokomocja (BP).

Bibliografia:

1.Barnes MP, Johnson GR. Upper Motor NeuroneSyndrome and Spasticity. Clinical Management and Neurophysiology. Cambridge University Press. 2008.

2.Brodal Per. The Central Nervous System. Structure and Function. Foruth Edition. Oxford University Press. 2010.

3.Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, Lamantia A-S, Mooney RD, Platt ML, White LE. Neuroscience. International Sixth Edition. Oxford University Press. 2018.

Infografika Górne Neurony Ruchowe 1
Infografika Górne Neurony Ruchowe 2
Infografika Górne Neurony Ruchowe 3