Kategorie
Blog

TłumaczymyBobath – kontrola motoryczna

Kontrola motoryczna

Kontrola motoryczna jest to zdolność do regulowania lub kierowania mechanizmami niezbędnymi dla wykonania ruchu.

Myśląc o niej należy uwzględnić poszczególne aspekty:

Interakcja

Ruch (R) jest wynikiem interakcji trzech czynników:

  • człowieka (Cz)
  • zadania (Z)
  • środowiska (Ś)

Organizacja

Ośrodkowy Układ Nerwowy (OUN) organizuje pracę układu mięśniowo-szkieletowego w taki sposób aby uzyskać płynny ruch.

Informacja sensoryczna

Informacja sensoryczna płynąca ze środowiska zewnętrznego oraz naszego ciała wpływa na dobór oraz wykonanie adekwatnego ruchu.

Funkcje poznawcze

Wykonanie danego ruchu jest ściśle związane z procesami poznawczymi takimi jak: uwaga, planowanie, rozwiązywanie problemów, motywacja oraz emocje.

Percepcja

Percepcja nas samych, zadania, które wykonujemy i środowiska w którym jesteśmy wpływa na wykonywany przez nas ruch.

Zadanie

Typ zadania ma duży wpływ na sposób organizacji ruchu przez OUN. Terapia pacjenta powinna bazować na odpowiednio dobranych zadaniach.

Środowisko

OUN uwzględnia uwarunkowania środowiska jak bariery bądź ułatwienia, które istotnie wpływają na organizację ruchu.

Bibliografia:

  1. Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor Control. Translating Research Into Clinical Practice. Fifth Edition. Wolters Kluwer. 2017.
Kontrola motoryczna infografika
Kontrola motoryczna infografika