Kategorie
Blog

TłumaczymyBobath – IBITA

IBITA

IBITA (z ang. International Bobath Instructors Training Association) jest to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające instruktorów oraz kandydatów na instruktorów koncepcji Bobath.

POCZĄTKI

Założone w 1984 w odpowiedzi na potrzebę integracji oraz kształcenia obecnych i przyszłych instruktorów koncepcji Bobath.

EDUKACJA

Członkowie IBITA planują, organizują i prowadzą kursy na całym świecie w celu szkolenia fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych i logopedów, lekarzy, pielęgniarek.

WIEDZA

Członkowie IBITA zapewniają, że ich nauczanie i praktyka kliniczna opiera się i odzwierciedla aktualne informacje na temat kontroli motorycznej, plastyczności nerwowej i mięśniowej, nauczania motorycznego i biomechaniki i jest zintegrowana z koncepcją Bobath.

PRAKTYKA

Członkowie IBITA rozumieją istotę stosowania praktyki opartej na dowodach. W tym celu prowadzą regularne przeglądy literatury badawczej.

ŚWIADOMOŚĆ

Członkowie IBITA są świadomi potrzeby badań nad teoretycznymi założeniami i klinicznymi wynikami leczenia i zobowiązują się do publikowania swoich wyników.

IBITA